Tunnelmia yrityssafarilta – miltä viestintätoimiston arki näyttää opiskelijan silmin?

Maaliskuun lopulla Helsingin keskustan jokaisessa kadunkulmassa törmää vaalimainosten, kaurakeksien ja tulitikkuaskien jakajiin. Kaksi viikkoa Kreabin yrityssafarilla tarjosivat meille kahdelle politiikan ja viestinnän opiskelijalle täysin uudenlaisen näkymän politiikan todellisuuteen vaalikampanjoinnin takana. Pääsimme esimerkiksi analysoimaan puolueiden vaaliohjelmia ja pohtimaan, miten erilaiset hallituspohjat vaikuttaisivat Kreabin asiakkaiden tavoitteisiin.

Luennoilla poliittisen päätöksenteon prosesseja ja viestintää lähestytään teoreetikkojen ajatusten kautta, mutta työelämäulottuvuus on opintojen alkuvaiheessa vielä vähäistä. Siksi Kreabin ja Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestön Media ry:n tarjoama mahdollisuus tutustua ammattimaiseen viestinnän tekemiseen tarjosi kaivattua vastapainoa opiskeluarjelle.

Meitä ei laitettu keittelemään kahvia, kuten yläasteen tet-harjoittelussa, vaan saimme työskennellä mielenkiintoisten projektien parissa yhdessä ammattilaisten kanssa. Vaikka safarin ohella palautettavat opintotehtävät pakottivat pitämään mielen myös opinnoissa, yliopiston ja Kreabin töiden yhdistäminen oli kuitenkin yllättävän jouhevaa.

Hallituspohjiin ja eduskuntavaaliohjelmiin perehtymisen lisäksi viestintätoimisto tarjosi monipuolisesti kokemuksia myös vuosikertomusten oikoluvusta, nettisivujen valmistelusta ja sosiaalisen median käytöstä viestinnän työkaluna. Vaikka ensimmäisten oman alan työtehtävien tekeminen kieltämättä jännitti, oli rohkaisevaa huomata, kuinka moni asia sujuu mutkattomasti, kunhan tehtävän pilkkoo tarpeeksi pieniin ja ymmärrettäviin osiin.

Yrityssafari Kreabilla tarjosi myös ainutlaatuisen näköalan oman alamme työpaikan työkulttuuriin. Päällimmäisenä mieleen jäivät matalat hierarkiat ja rento ilmapiiri. Näkemyksiämme kuunneltiin ja arvostettiin. Oli myös oman tulevan uran kannalta kiintoisaa, kuinka etätyön joustavuus on tullut asiantuntijaorganisaatioon jäädäkseen. Hybridinä pidetyt aamupalaverit antoivat näkemystä siitä, millaisia aiheita viestintätoimiston agendalla oikeastaan on.

Meidän valtsikan opiskelijoiden kesken yleinen lentävä lause on “mihin täältä pääsee töihin?” Itseironisessa heitossa on totuuden siemen. Viestintätoimiston työ näytti kuitenkin konkreettisesti sen, kuinka politiikka ja viestintä todella kulkevat käsi kädessä myös opinto-ohjelmamme ulkopuolella. Useat ovat opiskelleet meidän laillamme viestintää ja yhteiskuntatieteitä, mutta Kreabille johtaneet urapolut ja opintotaustat yllättivät monipuolisuudellaan.

Jutustelu työuransa eri vaiheissa olevien ihmisten kanssa antoi perspektiiviä ja lisäsi luottamusta omaan tulevaisuuteemme. Vaaliveikkailu ja oman alan töihin tutustuminen olivat enemmän kuin me politiikasta kiinnostuneet opiskelijat osasimme kahdelta viikolta toivoakaan. Kaikkein arvokkainta oli kuitenkin se, minkä kokee ainoastaan uskaltautumalla ulos yliopiston seinien sisältä – kohtaamiset kreabilaisten kanssa.

Kirjoittajat Enni Levanen ja Aarni Tiitinen ovat politiikan ja viestinnän ensimmäisen vuoden opiskelijoita Helsingin yliopistossa.