Referenssi

Enersense: Ketterää ja kokonaisvaltaista strategista viestintää

  • Art Direction
  • Brändityö, stategia ja suunnittelu

Joskus asiat menevät eteenpäin vauhdilla. Kolme isoa ja mielenkiintoista, vieläpä eri alojen yritystä yhdistyi, ja uudella yhtiöllä oli pikainen tarve yhteiselle viestinnälle ja uudelle ilmeelle. Yhteistyömme alkoi jo ennen yhdistymistä, kun Kreabin transaktioviestinnän asiantuntijat toimivat neuvonantajana asiakkaan yrityskaupan viestinnässä.

Uusi yhtiö otti käyttöönsä nimen, joka poimittiin yhdeltä kolmikon jäsenistä, joten mietimme miten tuoda uuteen logoon ja ilmeeseen jotain, joka kuvaisi kaikkia kolmea yhtiötä.

Aloitimme workshopilla, jossa mietimme yhdessä mitkä asiat kuvaavat uutta Enersenseä ja minkälaiselta se voisi näyttää. Arvojen ja strategian sekä yhteisten keskustelujen ja harjoitusten avulla kirkastimme pääviestit, kirjoitimme uuden yhtiön tarinan, määrittelimme tavan puhua (tone of voice) ja suunnittelimme brändityön avuksi oppaan, jotta matka kohti uutta olisi kaikille helpompi ymmärtää.

Ilmeeseen kuului uusi logo, värimaailman määritys, typografia, graafinen elementti, kuvauskonsepti ja esitysmateriaaleja.

Brändityön jälkeen tuimme Enersenseä yhtiön arvojen uudelleenmäärittelyssä yhteisen kulttuurin rakentamiseksi. Toteutimme kulttuuritutkimuksen yhdessä tutkimusyhtiö Iloomin kanssa yhtiön kaikissa toimintamaissa, tuimme tulosten käsittelyssä sekä fasilitoimme johtoryhmän jatkotyöstöä, jonka pohjalta syntyivät yhtiön yhdessä sanoitetut arvot.

Eva Opas
Partneri, Luova johtaja, Creatives-tiimin esihenkilö
Anna meidän auttaa sinua tekemään yrityksesi viestinnästä kauniimpaa ja helpompaa.
Ota yhteyttä