Eettinen ohjeistus suojelee riskeiltä ja on kilpailuetu

16.12.2021

Työelämässä tulee hetkiä, jolloin joudumme pohtimaan omalta ja työyhteisön osalta, mikä on oikein ja väärin. Saatamme joutua tilanteeseen jota on kyettävä arvioimaan inhimillisesti ja eettisesti. Yrityksen tai julkisen sektorin toimijan on arjessaan jatkuvasti tehtävä päätöksiä, jotka ovat eettisiä ja ongelmallisia.

Monimutkaistuva maailma ja kestävä kehitys haastavat meitä yksilön ja yhteisön tasolla. Vastuullinen toimija noudattaa useita ohjeita ja lainsäädäntöä. Kansallisen lainsäädännön piiriin kuuluu useita eri säädöksiä ja päälle tulee vielä kansainväliset sopimukset EU:n, OECD:n ja YK:n taholta.

Kun kohtaamme vaikean tilanteen, tulisi lainsäädännön lisäksi yhteisöllä olla oma eettinen ohjeistus ja näkemys siitä, millainen toimija halutaan olla. Välillä on tarkkaan mietittävä, mikä on oikein ja väärin. Ajankohtaisin esimerkki lienee Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n tilanne. Organisaation sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassa voidaan nähdä olevan arvoristiriitoja.

Tulevaisuuden menestyjät rakentavat toimintaansa kestäväksi etupainotteisesti. Vetovoimainen toimija on yhteiskuntavastuullinen.

Vahva eettinen ohjeistus suojelee organisaatiota ja yksilöitä monilta tilanteilta. Code of Conduct – antaa selkänojan ja suunnan, jos se on luotu hyvin ja tarkasti, sekä jalkautettu henkilöstölle ja läpi kaikkien toiminnan tasojen. Eettiset ohjeet tuleekin olla ajan tasalla, saavutettavissa ja sisäistetty. Ohjeet eivät voi olla paperi, jota kukaan ei lue, vaan kulkea mukana päivittäisessä tekemisessä ja tukea yksilöä ja yhteisöä. Toimiva eettinen ohjeistus suojelee organisaatiota riskeiltä. Tämä on sekä julkisuuden hallintaa, että kilpailuetu. Yritysvastuu kytkeytyy vahvasti yhteiskuntavastuuseen.

Kreab haluaakin olla eturintamassa kehittämässä organisaatioiden sisäistä koodia. Kehitämme Code of Conduct – ohjeistusta niin, että kohderyhmä otetaan entistä paremmin huomioon. Arvomaailma välittyy jo kielen sävyssä ja visuaalisuudessa. Lisäksi julkaisu on selkeä ja miellyttävä lukea. Ohjeet toimivat parhaiten, kun lukija saadaan innostumaan, jolloin hänen on helppo ja miellyttävä omaksua tärkeät tiedot.

Eettisellä ohjeistuksella toiminta ja tulevaisuus ovat kunnossa ja turvallisia. Suojele itseäsi ja yhteisöäsi, sekä luo kestävää kehitystä.