Luottamus ja vastuullisuus ovat viestinnän a ja o

Viestinnän ja luottamuksen välillä vallitsee syvä yhteys, ja niiden välinen suhde on olennainen niin ihmisten, yritysten, organisaatioiden kuin koko yhteiskunnan tasolla. Luottamus on kuin herkkä rakennelma, jonka perustukset luodaan johdonmukaisella ja vastuullisella viestinnällä. Se on niin arvokasta, että se toimii välttämättömänä edellytyksenä kestävälle viestinnälle.

Luottamukseen ja vastuullisuuteen nojaava viestintä rakentaa kestäviä yhteistyöverkostoja kumppaneiden, asiakkaiden, sidosryhmien ja jokaisen organisaation tärkeimmän voimavaran – siis ihmisten – kesken.

Yritys- ja organisaatioviestinnässä on havaittavissa lukuisia esimerkkejä siitä, miten epäselvä tai jopa epärehellinen viestintä voi muodostaa kestämättömän polun. Tällaiset käytännöt eivät jää pitkäaikaisilta sijoittajilta, sidosryhmiltä tai tarkkaavaisilta asiakkailta huomaamatta. Kestämättömän toiminnan seuraukset voivat olla vakavat, vaikuttaen maineeseen ja luottamukseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Maineriski muodostuu epäselvyyksistä ja epäluotettavuudesta, ja sen vaikutukset voivat olla laajoja. Kaikkeen ei kuitenkaan aina voi varautua ja joskus tarve kriisiviestintään voi johtua esimerkiksi kolmannen osapuolen toiminnasta. Tällöin ammattitaitoinen kriisiviestintä auttaa. Yhdessä voimme myös varautua tilanteisiin, joissa kriisiviestintä tulee tarpeeseen. Etukäteissuunnitelma auttaa olemaan askeleen edellä, sillä kyseessä on kuin vakuutus pahanpäivän varalle.

Kriisiviestintä voi tilanteen akuuttiudessa tarjota nopean korjauksen, mutta pitkäjänteinen ja vastuullinen viestintä on kestävämpi ratkaisu. Tämä näkökulma ei ainoastaan suojaa yrityksiä ja organisaatioita kriiseiltä, vaan myös ennaltaehkäisee tarvetta kriisiviestinnälle.
On selvää, että luottamusta herättävää viestintää ei voi luoda hetkessä. Se vaatii jatkuvaa panostusta ja omistautumista vastuulliseen toimintaan. Kuten Abraham Lincoln osuvasti totesi, kaikkia ei voi huijata kaiken aikaa. Tämä viisaus on ajankohtainen edelleen 2020-luvulla ja korostaa tarvetta rehelliselle ja avoimelle viestinnälle.

Luottamusta rakennetaan päivittäin, ja se on arvokas resurssi, joka kannattaa säilyttää. Yritysten ja organisaatioiden tulisi omaksua pitkäjänteinen näkökulma viestintään ja sitoutua vastuulliseen toimintaan niin, että luottamus säilyy ja vahvistuu ajan myötä. Tämä ei ainoastaan varjele mainetta, vaan luo myös kestävän perustan menestyksekkäälle ja eettisesti kestävälle toiminnalle.

 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää organisaatiosi viestinnän kehittämisessä.

Kirjoittaja

Joonas toimii johtajana vastuullaan kansainvälisyys ja ESG (ympäristö- ja yhteiskuntavastuu, sekä hyvä hallintotapa). Hänellä on vahva tausta aiemmista tehtävistään kansanedustajana, uradiplomaattina, EU-avustajana ja virkamiehenä. Joonaksen erityisosaamiseen kuuluvat laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot, ja hänellä on syvällinen ymmärrys valtionhallinnosta, julkisesta sektorista ja EU:sta käytännön tasolla.

Taustansa ansiosta hän ymmärtää vaikuttamisen oikea-aikaisuuden ja hallitsee kokonaisuudet, jotta yritykset ja organisaatiot voivat menestyä yhä kilpaillummassa ympäristössä.

Vapaa-ajalla Joonas käy kuntosalilla, metsästää ja harrastaa judoa.

Joonas Könttä
Johtaja, kansainvälisyys ja ESG